ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 «Շաքէլլ» ՍՊԸ-ն գործունեությունը սկսելով դեռևս 2018թ.-ին` որպես մանրածախ առևտրով զբաղվող փոքր ընկերություն` «Շաքէլլ» ՍՊԸ-ն տարիների ընթացքում բիզնեսի գրագետ կազմակերպման, կառավարման և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շնորհիվ կարողացել է ոչ միայն ամրապնդել իր դիրքերը հայաստանյան շուկայում, այլև ընդլայնել իր գործունեությունը բիզնեսի այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են սննդամթերքի ներմուծումը, մանրածախ և մեծածախ առևտուրը, արտադրությունը և  հանրային սնունդը:  

Ներկայումս ընկերությունն ունի խոշոր  պահեստային տարածքներ, բեռնատար և մարդատար ավտոտրանսպորտի մեծ պարկ, լայն տեղաբաշխման ցանց` ՀՀ ամբողջ տարածքում:

Այսօր  «Շաքէլլ» ՍՊԸ-ն դինամիկ զարգացող և հաստատուն քայլերով առաջ շարժվող ընկերություն է, որն ունենալով առևտրային գործունեության մեծ փորձ և լավ պատկերացնելով ժամանակակից շուկայի վիճակը` ձգտում է քայլել ժամանակին համընթաց, լինել նպատակասլաց, գործել գրագետ, ինչն էլ հանգեցնում է ընկերության և իր գործընկերների բիզնես նպատակների արդյունավետ իրականացմանը:

ԲՐԵՆԴԵՐ

ՀԵՏԱԴԱՁ ԿԱՊ